• Prerušenie tehotenstva (UPT) rýchlo a diskrétne

V Interklinik Gynekológia vám radi pomôžeme pri plánovaní tehotenstva v otázkach ako otehotnieť, či ako neotehotnieť.

 

Vieme však pochopiť i situáciu neplánovaného otehotnenia, keď vďaka životnej situácii, nie ste schopné tento stav riešiť k Vašej spokojnosti. Sme si vedomí, že každému takémuto rozhodnutiu predchádzala zrelá a neľahká úvaha a že toto rozhodnutie bolo pre Vás veľmi ťažké. Preto sa snažíme o poskytnutie maximálnej intimity .

 

Výkon interrupcie sa na Slovensku riadi podľa Zákona 73/1986 Zb. a príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva. Na Slovensku je uzákonená legálna interrupcia do 12. týždňa tehotenstva, ktoré sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie. Doporučujeme z hľadiska bezpečnosti však vykonávať umelé prerušenie tehotenstva čím skôr.

 

Ak sa teda tehotenstvo ženy nachádza v povolenom intervale, gynekológ jej dá na vyplnenie „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva“. V nej vyplní osobné údaje, avšak nie dôvod, pre ktorý sa žena rozhodla podstúpiť potrat, ten je anonymný. Svojim podpisom potvrdí, že bola oboznámená s rizikom, vyplývajúcim z tohto zákroku a že bola poučená o antikoncepcii.

 

V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.  V priebehu šiestich mesiacov sa nesmie žena podrobiť viac ako jednej interrupcii.

 

Umelé prerušenie tehotenstva sa vykonáva v celkovej narkóze, preto je nutné absolvovať najprv odbery krvi a interné predoperačné vyšetrenie.

 

V dohodnutý termín sa žena prihlási u nás na klinike. Je potrebné, aby 6 hodín pred zákrokom nejedla. Ujme sa jej sestra z operačnej sály a odprevadí ju do izby. Samotná interrupcia netrvá dlho, približne 10 minút. Vykonáva ju lekár – gynekológ, súčasťou tímu je aj anesteziológ a jeho zdravotná sestra. Žena je počas zákroku v anestéze. Po zákroku žena asi tri  hodiny leží v pokoji na pooperačnej izbe a ešte v ten deň odchádza domov. Je vhodné, aby o dopravu domov sa postarala blízka osoba. Taktiež je vhodné po zákroku neísť do práce cca 1 týždeň.

Náklady za vykonanie interrupcie nesie samotná žena a sú 400 eur.

 

Informovaný súhlas

Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva (interrupcie) je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.

Máte záujem o Prerušenie tehotenstva (UPT) rýchlo a diskrétne?
Napíšte nám!

Záujem o výkon - gynekologia

  • Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK GYN s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 777 125, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti InterKlinik. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti InterKlinik. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.