• Tehotenská poradňa

Tehotenská poradňa – aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?

Prvá návšteva v tehotenskej poradni by sa mala uskutočniť rozhodne v prvom trimestri tehotenstva, najlepšie do jedného mesiaca od pôvodne očakávaného termínu menštruácie, teda asi v 6. – 8. týždni tehotnosti.

Prvé vyšetrenie je zamerané na diagnostiku /potvrdenie, overenie/ gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa v poradni vystaví preukaz pre tehotné (tehotenská knižka), do ktorého sa v priebehu celej prenatálnej starostlivosti zaznamenávajú údaje, ktoré vyplynú z výsledkov jednotlivých vyšetrení.

Pravidelné vyšetrenia v tehotenskej poradni

Pravidelné návštevy budúcej mamičky v tehotenskej poradni sú dôležité.

Pri každej návšteve sa zisťujú a zapíšu:

• prípadne subjektívne ťažkosti (nevoľnosti, zápcha, bolesti chrbta, kŕčové žily),

• zaznamená sa prípadný opuch dolných končatín,

• dôležité je sledovanie prírastku hmotnosti

• krvný tlak – zaznamenávajú sa odchýlky od normy, vysoký i nízky tlak, v prípade zlých hodnôt je nevyhnutná liečba.

• V moči sa orientačnou metódou zisťuje prítomnosť bielkoviny (riziko preeklampsie), cukru (môže signalizovať tehotenskú cukrovku) a hnisu (infekcia močových ciest).

Vyšetrenia v tehotenskej poradni podľa týždňov

 

Prvá návšteva tehotenskej poradne: 6. – 8. týždeň tehotenstva

Po potvrdení gravidity ultrazvukovou diagnostikou sa vykonajú nasledovné vyšetrenia:

• Anamnéza – lekár sa informuje na váš zdravotný stav, prekonané a akútne ochorenia, liečbu, operácie v minulosti, všetky zdravotné otázky súvisiace s tehotenstvom u vás i v rodine vašej i otca dieťaťa.

• Meria sa výška, hmotnosť, krvný tlak.

• Vaginálne vyšetrenie – pohmatom sa vyšetrí veľkosť a uloženie maternice, konzistencia krčka maternice, posúdi sa stav kanála krčka maternice, resp. jeho vonkajšieho vyústenia.

• Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou sondou – pozrie sa veľkosť tehotenstva a aktivita srdiečka plodu.

• Odoberie sa krv na vyšetrenie krvného obrazu, krvnej skupiny a Rh faktoru.

• Ak je budúca mamička Rh negatívna, je potrebné vyšetriť aj krvnú skupinu a Rh faktor otca dieťaťa.

• K bežnému vyšetreniu patrí aj vyšetrenie na HIV, syfilis a hepatitídu B.

• Ak je to potrebné, vykonajú sa aj testy na toxoplazmózu, prípadne na protilátky proti rubeole.

• K ďalším laboratórnym vyšetreniam patrí základne biochemické vyšetrenie z krvi a vyšetrenie

• koagulačných /zrážacích/ parametrov.

Mala by ste tiež absolvovať zubné vyšetrenie u svojho zubára a preventívne vyšetrenie u  obvodného lekára.

 

Tehotenská poradňa v 11.-13. týždni tehotenstva

V 11. až 13. týždni tehotenstva by ste mali absolvovať ďalší ultrazvuk, pri ktorom sa vyšetruje:

• početnosť tehotenstva  (či sa nejedná o viacplodovú tehotnosť),

• podozrenie na odchýlku od normálneho vývoja, napr. mimomaternicová tehotnosť, zamĺknutý potrat,

• okolo 11. až 13. týždňa gravidity sa meria veľkosť plodu, NT – Nuchálna Translucencia, NB – nosové kostičky

• vidíme ultrazvukom aktivitu srdiečka

• od 11.týždňa tehotenstva môžete počúvať srdiečko i doma prístrojom ANGELSOUNDS.

•Odoberie sa krv na I.Prenatálny scríning –PAPP A test

• Môžete požiadať o Test na určenie pohlavia plodu – BABY GEN TEST

Od 12.týždňa tehotenstva je taktiež možné urobiť odber z krvi na TRISOMY Test, (všeobecne označovaný tiež ako NIPT -Non Invasive Prenatal Testing) – vykonáva sa za účelom potvrdiť alebo vylúčiť s vysokou presnosťou u plodu výskyt troch chromozómov 21 (trizómia 21 alebo Downov syndróm), troch chromozómov 13 (trizómia 13 alebo Patauov syndróm) a troch chromozómov 18 (trizómia 18 alebo Edwardsov syndróm). So súhlasom pacientky je v rámci vyšetrenia stanovené aj pravdepodobné pohlavie plodu. V prípade ak je tento test v poriadku nie je potrebná amniocentéza.

Tento test nie je hradený zo zdravotného poistenia a stojí 350 eur.

 

Tehotenská poradňa v 15.-16. týždni tehotenstva

• V druhom trimestri sa v 15.-16. týždni vyšetrí krv na II.Prenatálny scríning – double test – hladina AFP a celkový hCG alebo tripple test AFP + celkový hCG + voľný estriol ako súčasť skríningu vrodených vývojových chýb.

Lekár vám tiež môže odporučiť amniocentézu – odber plodovej vody. Toto vyšetrenie sa vykonáva medzi  15. – 19. týždňom tehotenstva .

Taktiež je potrebné zopakovať vaginálne palpačné /pohmatové/ vyšetrenie, nakoľko sa začína tvoriť viac plodovej vody a treba posúdiť „uzáverovú“ schopnosť krčka maternice.

 

Tehotenská poradňa v 20. týždni tehotenstva

• Okolo 18. až 20. týždňa treba zaznamenať prípadné pociťovanie prvých pohybov dieťaťa.

• V 20. týždni je už možné pomocou stetoskopu (prípadne pomocou ultrazvukového snímača) zachytiť ozvy srdca plodu.

• V 20. týždni je dôležité podrobné ultrazvukové vyšetrenie, ktoré nazývame MORFOLOGICKÝ ULTRAZVUK zamerané na overenie správnosti vývoja jednotlivých orgánových systémov, zmerajú sa jednotlivé biometrické parametre z ktorých sa posúdi dynamika rastu, vyšetrí sa množstvo plodovej vody, posúdi sa uloženie a vzhľad placenty.

 

Tehotenská poradňa v 24. až 28. týždni tehotenstva

• Opakuje sa odber krvi na zistenie protilátok antiD u Rh negatívnych žien.

• Mali by ste absolvovať orálny glukózotolerančný test (o-GTT). Je to test, pri ktorom sa sleduje hladina glukózy v krvi nalačno a po podaní, resp. po vypití prípravku obsahujúceho glukózu. Cieľom tohto jednoduchého skríningového testu je vyhľadať pacientky s ochorením gestačný diabetes mellitus (tehotenská cukrovka), alebo pacientky, u ktorých je riziko takéhoto ochorenia. Malo by sa opakovať aj vyšetrenie krvi – krvného obrazu s dôrazom na zisťovanie anémie.

 

Tehotenská poradňa v 30. – 32. týždni tehotenstva

• Urobí sa v poradí tretí ultrazvukový skríning. Určí sa pri ňom:

• poloha plodu v maternici,

• skontroluje sa pravidelnosť tlkotu srdca,

• zhodnotí sa množstvo plodovej vody,

• určí sa lokalizácia placenty a jej štruktúra.

• Biometrickým vyšetrením sa zmerajú parametre na hlavičke, na brušku, stehennej kosti. Z týchto nameraných vzdialeností sa dá vypočítať predpokladaná hmotnosť plodu.

• Pri pôrodníckom vyšetrení sa pohmatom, cez pošvu skontroluje krčok maternice, jeho uloženie, konzistencia, dĺžka, stav vonkajšej bránky – ústia kanála krčka maternice smerom do pošvy. Ako exaktný záznam takéhoto vyšetrenia sa používa tzv. cervikálne skóre, kde sa bodmi 0-1-2 hodnotia jednotlivé parametre pri vyšetrovaní krčka maternice.

Tehotenská poradňa v 33. – 34. týždni tehotenstva

• V 34. týždni sa znovu skontroluje prítomnosť, alebo neprítomnosť Rh protilátok pri Rh negativite matky.

• Najneskôr v tejto poradni by vám gynekológ mal vystaviť tlačivo s predpokladaným termínom pôrodu, ktoré slúži ako podklad nároku na materské dávky.

 

Tehotenská poradňa v 36. týždni tehotenstva

• Odoberá sa kultivácia z pošvy na prítomnosť streptokoka skupiny B, u rizikových skupín je možný odber na prítomnosť gonokokov, prípadne ster z kŕčka na zistenie prítomnosti chlamýdií.

• Opakuje sa tiež odber krvi – krvný obraz a biochemické parametre, BWR (syfilis).

 

Tehotenská poradňa po 36. týždni tehotenstva

• Od 37. týždňa by mala budúca mamička navštevovať prenatálnu poradňu v zdravotníckom zariadení, ktoré si vybrala na pôrod. Od 37. týždňa chodí na kontroly do poradne každý týždeň, sleduje sa jej stav a stav plodu, plánuje sa spôsob vedenia pôrodu.

• Môže sa opakovať ultrazvukové vyšetrenie, zamerané na posúdenie:

• polohy, stavu a rastu plodu, jeho hmotnosti,

• uloženiu placenty, jej funkcie, zrelosti,

• rýchlosti prietoku krvi v pupočníkovej cieve (hovorí o zásobovaní plodu živinami a kyslíkom).

• Väčšinou absolvuje aj  vyšetrenie kardiotokografom – CTG záznam, ktorým sa sleduje srdcová činnosť bábätka a činnosť maternice (prítomnosť kontrakcií)

Máte záujem o Tehotenská poradňa?
Napíšte nám!

Záujem o výkon - gynekologia

  • Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK GYN s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 777 125, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti InterKlinik. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti InterKlinik. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.