• Preventívna prehliadka

Preventívne lekárske prehliadky sú základom starostlivosti o zdravie. Gynekologická preventívna prehliadka sa opisuje ako – komplexné gynekologické vyšetrenie, zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov.

Priebeh preventívnej gynekologickej prehliadky

Anamnéza

Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza, v rámci ktorej vám lekár kladie otázky, ktoré sa týkajú Vášho zdravotného stavu, pravidelnosti a priebehu menštruácie, pôrodov, interrupcií, výskytu onkologických ochorení u pokrvných príbuzných, najmä výskytu rakoviny prsníka a ženských pohlavných orgánov; ale aj iných vážnych ochorení ako cukrovky, alergií, vysokého krvného tlaku a pod.

Kolposkopické vyšetrenie

Toto vyšetrenie vám odhalí prípadné patológie vonkajších rodidiel, pošvy, krčka maternice. V prípade potreby je možné odobrať vzorku na kultivačné vyšetrenie.

Odber vzorky na cytologické vyšetrenie je dôležitou súčasťou preventívnej prehliadky. Robí sa špeciálnou cytologickou štetôčkou. Na požiadanie je možný i odber LBC – liquid based cytológia.

 

Prečo je metóda LBC lepšia než konvenčné vyšetrenie 

Liquid based cytológia je celosvetovým štandardom v oblasti cytologickej diagnostiky. Cytologické vyšetrenie konvenčnými metódami je spoľahlivé. Každá vyšetrovacia metóda je však zaťažená určitou chybou. Kvalita cytologického preparátu je priamo závislá na kvalite mikroskopického preparátu. Čím je kvalitnejší preparát, tým je kvalitnejšia a istejšia diagnóza. A práve kvalita preparátu je vyššia pri spracovaní metódou LBC, čím sa znižuje riziko falošne negatívneho nálezu (keď má pacientka rakovinu, ale vyšetrenie je negatívne) na minimum. Vyššia kvalita preparátu vyplýva z toho, že sa odobratý materiál nespracuje štandardne, ako pri konvenčnej cytológii, pretože úlohou tejto metodiky je okrem zisťovania prítomnosti dysplastických – predrakovinových buniek aj následný skríning infekcie HPV (ľudský papilloma vírus). Po odbere materiálu na cytologické vyšetrenie sa materiál nespracuje v jednom slede kompletne len na konvečné farbenie, a tak po zhotovení náteru na podložné sklíčko ostáva v odberovej nádobe (tzv. vialke) vždy časť materiálu.

 

Palpačné vyšetrenie

V rámci palpačného vyšetrenia sa pohmatom zisťujú nepravidelnosti vnútorných rodidiel – maternica, vajíčkovody, vaječníky.

 

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie sa u žien, ktoré nemali pohlavný styk, vykonáva iba abdominálnou sondou, u žien, ktoré mali pohlavný styk prednostne vaginálnou sondou. Ultrazvukové vyšetrenie odhalí prípadné ochorenia/nepravidelnosti maternice, vaječníkov, vajčkovodov, parametrií a podobne.

 

V prípade potreby je možné odobrať krv na vyšetrenie nádorových markerov vaječníkov, maternice či prsníkov.

 

Vyšetrenie prsníkov

Veľmi dôležité vyšetrenie pre včasné odhalenie nádorov prsníkov. Vyšetrujeme pohmatom oba prsníky, axily a lymfatické uzliny.

Je vhodné toto vyšetrenie doplniť ultrazvukovým vyšetrením prsníkov, u žien nad 40 rokov mamografickým vyšetrením.

V prípade výskytu rakoviny vaječníkov alebo prsníka v rodine, vieme urobiť odber na: BRCA 1-2

Genetický test Dedičný karcinóm prsníka BRCA 1-2   – Jeden z najčastejších zhubných nádorov žien je – karcinóm prsníka, býva v piatich až desiatich percentách prípadov -dedičný. Včasnou diagnostikou a podstúpením preventívnych chirurgických zákrokov, sa až v 90 percentách prípadov redukuje nebezpečné rozvinutie rakoviny. Výsledok vyšetrenia malého množstva krvi sa dozviete do 2 týždňov.

Na gynekologickej preventívnej prehliadke vám lekár poskytne komplexné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy.

Súčasťou každého preventívneho vyšetrenia je záverečná správa.

Máte záujem o Preventívna prehliadka?
Napíšte nám!

Záujem o výkon - gynekologia

  • Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK GYN s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 777 125, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti InterKlinik. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti InterKlinik. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.