• OsteoGen – komplexná genetická analýza na osteoporózu

Ako sa osteoporóza prejavuje?

Osteoporóze hovoríme „tichá choroba“, pretože sa prejaví až pokročilé ochorenie s rozvojom komplikácií – zlomenín kostí s následnou zhoršenou pohyblivosťou. Najčastejšie ide o zlomeniny krčka stehennej kosti alebo zrútenie tela stavcov chrbtice, čo spôsobí postupnú stratu telesnej výšky a silné bolesti chrbta.

 

Aké sú príčiny osteoporózy?

Na rozvoji tohto ochorenia sa podieľa celý rad rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú hustotu kostného tkaniva. Hormón estrogén pomáha telu zabudovávať do kostí vápnik a bráni ich resorpcii, preto sa u žien rozvíja toto ochorenie práve po menopauze, keď dochádza k poklesu estrogénových hormónov. Kostné tkanivo tvorí vápnik a ďalšie minerálne látky, a pokiaľ nemáme v strave dostatok vápnika a vitamínu D, dochádza k ich vyplavovaniu z kostí a tým k strate hustoty a pevnosti kostí. Medzi ďalšie rizikové faktory patria nedostatočná pohybová aktivita, fajčenie, zvýšená konzumácia kávy a dlhodobé užívanie niektorých liekov. Svoju dôležitú rolu majú i faktory genetické – vrodené dispozície na rozvoj osteoporózy.

 

Akú mám možnosť prevencie?

Každý by mal dodržiavať všeobecné odporúčania prevencie osteoporózy, ale ešte významnejšia je prevencia cielená. Vyšetrením OSTEOGEN môžete zistiť, aká je vaša súčasná kvalita kostného tkaniva, či máte vrodené dispozície na rozvoj tejto choroby. Na základe týchto výsledkov vám bude odporučená a zaistená cielená prevencia, vhodné vyšetrenia a liečba.

 

Ako vyšetrenie OSTEOGEN prebieha?

V rámci vstupnej konzultácie s vami lekár preberie vašu anamnézu, vyšetrí vás a urobí denzitometrické vyšetrenie kostného tkaniva. Súčasne sa odoberie vzorka moču a krvi na biochemické a genetické vyšetrenia. Zo vzorky krvi sa izoluje DNA, ktorá potom prechádza v laboratóriu mnohými testami. Po dokončení genetickej analýzy je vám v rámci záverečnej konzultácie vydaná správa zhrnujúca výsledky vykonaných vyšetrení s odporúčaním ďalšej starostlivosti priamo pre vás.

 

Komu je OSTEOGEN určený?

Vyšetrenie je vhodné predovšetkým pre ženy:

• s anamnézou osteopénie či už prebiehajúcej osteoporózy

• s pozitívnou rodinnou anamnézou (výskytom osteoporózy v rodine)

• s ďalšími rizikovými faktormi v ich životnom štýle vrátane dlhodobého užívania niektorých

liekov (napr. kortikosteroidy, tiazidové diuretiká, furosemid, heparín, chemoterapia, imunosu-

presia, barbituráty, lítium, warfarín, fenytoín, tetracyklín, orlistat, cholestyramín, colestipol) • so záujmom o prevenciu a zdravý životný štýl, zvlášť pre ženy vo veku 40 – 65 rokov

 

 

Máte záujem o OsteoGen – komplexná genetická analýza na osteoporózu?
Napíšte nám!

Záujem o výkon - gynekologia

  • Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK GYN s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 777 125, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti InterKlinik. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti InterKlinik. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.