• Interné predoperačné vyšetrenie

Interné predoperačné vyšetrenie
obsahuje súbor výkonov, ktoré vykonáva lekár, špecialista (internista) za účelom zistenia prípadného interného ochorenia pred operáciou.

Interné predoperačné vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou každej operácie v celkovej anestéze.

 

Aby lekár mohol správne určiť diagnózu, musí najprv spraviť osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu.

Pri vyšetrení lekári používajú osvedčené vyšetrovacie postupy. Pohľad, pohmat, poklep a počúvanie. Na základe získaných informácií zvolí lekár ďalšie podrobné vyšetrenia, aby čo najlepšie stanovil diagnózu.

 

Anamnéza

Základom pre stanovenie presnej diagnózy je získanie informácií od samotného pacienta. Lekár sa najprv pri vyšetrení pýta najmä na zdravotný stav. Ďalej sa zaujíma o predchádzajúce ochorenia, úrazy, či operácie. Súčasťou rozhovoru je aj odobratie rodinnej anamnézy. Pacient by vo vlastnom záujme nemal lekárovi nič zatajovať.

 

Fyzikálne vyšetrenie

Pri fyzikálnom vyšetrení lekár pomocou svojich zmyslov a jednoduchých lekárskych pomôcok vyšetrí orgány.

 

  • Pohľad – Pohľadom lekár posúdi celkový výzor pacienta, začervenania, opuchy, jazvy a iné.
  • Pohmat – Odhalí sa ním bolestivosť a napätie oblastí tela, pomôže odhadnúť veľkosť a polohu orgánov.
  • Poklep – Lekár vyšetruje vyšetrovanú oblasť prstami ruky tým, že poklepáva na určité časti tela – podľa zvuku zisťuje prítomnosť plynu, tekutiny, či pevného orgánu pod povrchom, hodnotí sa aj bolestivosť.
  • Počúvanie – Pomocou fonendoskopu lekár hodnotí zvuky dané srdcovou činnosťou, dýchaním.

 

Merania

K celkovému vyšetreniu patrí aj
– meranie krvného tlaku a pulzu,
– snímanie EKG,
– odber krvi a moču na biochemické vyšetrenie.

 

Laboratórne vyšetrenia

Na laboratórne testy lekár odoberá vzorky krvi a moču pre vyšetrenie:

krvný obraz + hemokoagulačné vyšetrenie

KS+Rh

Moč+sed

sodík a draslík v sére

kreatinín v sére

glykémia
pečeňové enzýmy: ALT, GMT
HBsAg, BWR, anti HCV,

anti HIV

EKG

nad 40 rokov je potrebný RTG hrudníka

 

Pred interným predoperačným vyšetrením nie je potrebná žiadna špeciálna príprava.

 

Na odber krvi prídete nalačno. Odber krvi i interné predoperačné vyšetrenie Vám urobíme v rámci jednej návštevy. 

 

Interné predoperačné vyšetrenie u „zdravého“ pacienta by nemalo byť staršie ako 14 dní pred operačným výkonom.

 

Objednávajte sa na:02/6823 0950

Máte záujem o Interné predoperačné vyšetrenie?
Napíšte nám!

Záujem o výkon - vital

  • Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK VITAL s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 477 302, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti InterKlinik. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti InterKlinik. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.