Cenník výkonov - Stomatológia

VÝKON CENA AKCIOVÁ CENA
Vyšetrenie, administratíva a anestézia
Vstupné komplexné vyšetrenie

28 €

Preventívna stomatologická prehliadka

13 €

Cielené stomatologické vyšetrenie

18 €

Vyžiadaná odborná prehliadka

35 €

Vstupné pedostomatologické vyšetrenie

18 €

Preventívna pedostomatologická prehliadka

10 €

Akútne vyšetrenie

20 €

Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín

90 €

Konzultácia

25 €

RTG snímka intraorálna zubov

10 €

RTG snímka-ortopantomogram

14 €

RTG- Cephalo

15 €

RTG- OPG neevid.pac

15 €

Vstupné vyšetrenie + dentálna hygiena pre tehotné

69 €

Profylaxia
Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž

60 €

Ústna hygiena u paradontologického pacienta

80 €

Ostránenie zubného kameňa alebo povlaku

35 €

Odstránenie zubného kameňa - jeden sexstant

15 €

Ošetrenie sťažného prerezávania zub. múdrosti

15 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí

20 €

Pieskovanie front-jeden

18 €

Impregnácia krčka - 1 zub

10 €

Fluoridácia jedno zuboradie

10 €

Kyretáž-1 zub

12 €

Pečatenie fisúr (každý zub)

15 €

Bio-laser (herpes, afta,gingiva)

10 €

Vnútorné bielenie za každý zub

45 €

Bielenie-domáce bielenie horná a dolná čelusť NITE WHITE

280 €

Domáce bielenie jedno zuboradie

190 €

Záchovná stomatológia
Jednoplôšková výpln distálny zub

65 €

Fotokompozit- jedna plôška

58 €

Fotokompozit - dve plôšky - distálny zub

78 €

Fotokompozit- dve plôšky - frontálny zub

72 €

Fotokompozit- tri plôšky - distálny zub

95 €

Fotokompozit - tri plôšky - frontálny zub

85 €

Skloinomerná výplň- jedna

45 €

Rekonštrukcia korunky zuba

150 €

Ošetrenie mliečneho zubu

25 €

Dočasné ošetrenie zubného kazu

15 €

Ošetrenie citlivých zubných plôšok

10 €

Fazeta z kompozitu-ambul.

110 €

Rekonstrukcia zuba- empress

180 €

Endodoncia
Trepanácia zuba a extirpácia

30 €

Paliatívne endodontické jeden kanálik

10 €

Odstránenie koreňovej výplne jeden kanálik

45 €

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba

59 €

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba ( á 1 kanálik)

45 €

Zavedenie pulpálneho čapu

60 €

oš. Pro root- MTA

20 €

Nasadenie kofferdamovej blany

10 €

Chirurgická stomatológia
Wasmundova plastika

50 €

Extrakcia dočasného zuba

10 €

Extrakcia trvalého zuba

45 €

Extrakcia viackoreňového zuba

72 €

Komplikovaná extrakcia zuba

105 €

Chirurgická extrakcia zuba

170 €

Chirurgická extrakcia zubu - retinovaného piezo technika

320 €

Chirurgická extrakcia piezo technika

280 €

Resekcia koreňového hrotu

120 €

Augumentácia s kolagénovou membránou

750 €

Augumentácia kostných defektov

320 €

Prehĺbenie vestibula

230 €

Prehľbenie vestibula celá

500 €

Operácia sinus lift/otvorená/

730 €

Frenulektomia/chirurgická úprava uzdičky/

80 €

Operácia bone-splite/piezo

680 €

Dekapsulácia zuba

25 €

Zavedenie intraoseálneho implantátu / Bredent, Ankylos/

800 €

Vhojovacia čiapočka /Bredent, Ankylos/

50 €

Nadstavba implantát /Bredent, Ankylos/

200 €

Stomatologická protetika - Fixná protetika a implantológia
Korunka- Zirkon

450 €

Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

20 €

Provizórna živicová korunka zhotovená v labor.

45 €

Korunka alebo medzičlen kovokeramický

280 €

Korunka kovokeramická na implantát

380 €

Korunka EMAX - EMPRES šróbovaná na implantát

450 €

Korunka, inlay, medzičlen bezkovová keramika

380 €

Estetická fazeta keramická

380 €

Korunka- Zircon na implantát

470 €

Cerec- onlay

250 €

Cerec- endo.korunka

390 €

Cerec-korunka

320 €

Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná

480 €

Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná nadštandard

720 €

Nočná dlaha

70 €

Dlaha na bielenie

30 €

Emax -empress korunka labor.

450 €

Snímacia náhrada na implantáty

1 830 €

Jednor. Korunka na implant. Vyhotov. V labor.

150 €

Implantatová nadstavba bredent

200 €

Bio ex implantátová nadstavba bredent

200 €

Jednor.impl.nadstavba na prov.kor.

130 €

Nadstavba na implantát celokeram.

400 €

Zhotovenie odtlačkov oboch čelustí

35 €

Emax korunka na implantát

390 €

Medzerník

119 €

Čiastočná sním.náhrada-imediatna

190 €

Celková imediatna náhrada

250 €

Čiast.sním.náhr.so zásuvnými spojmi

850 €

Celková protéza cekyetechm.

1 150 €

Protéza na suprakonstrukcii

1 800 €

Teleskopická korunka

300 €

Snímacia náhrada na teleskop.korunky

2 000 €

Bio-ex snímacia náhrada so zásuvnými spojmi

2 800 €

Digital Smile Design "vytvorenie Vášho ideálneho úsmevu"

200 €

Čelustná ortopédia
Čeľustnoortopedická konzultácia

20 €

Diagnostika

250 €

Kovový fixný aparát VICTORY /jedna čeľusť/

521 €

Keramický fixný aparát CLARITY/jedná čeľusť /

621 €

Samoligujúci kovový fix.aparát SMARTCLIP/jedná čeľusť/

577 €

Samoligijúci keramický fix.aparát CLARITY /jedná čeĺusť/

705 €

Linguálny fixný aparát /jedna čeĺusť/

2 500 €

Linguálny fixný aparát horná +dolná čeĺusť

3 500 €

INVISALING H+D

4 700 €

Snímací aparát

120 €

Sńatie fixného aparátu jedna čeĺusť

240 €

Kontrola raz mesačne

20 €

Zhotovenie štud.modelov

20 €

Anestéza
Celková anestéza

400 €

Analgosed. Anestéza

150 €

Intraligamentárna anestéza / jeden zub

15 €

Entonox

20 €

Záručné podmienky
Záručná doba na všetky stomatologické práce je štandardne 2 roky

Vystavenie potvrdenia pre zdravotnú poisťovňu

50 €

Získajte zaujímavé zľavy s VIP kartou

Naši verní zákazníci si užívajú profesionálnu starostlivosť za nižšie ceny. Využite výnimočné výhody, získajte zlatú alebo platinovú VIP kartu.

Zlatá karta

Zľavy:

  • Plastická chirurgia: 10% zľava na všetky výkony
  • VITAL: 5% zľava
  • Gynekológia: 10% zľava
  • SPA: 10% zľava (nevzťahuje sa na kozmetiku)

Platinová karta

Našim klientom ponúkame tiež možnosť zakúpenia špeciálnej
PLATINOVEJ VIP KARTY v hodnote 1 000 EUR.
PLATINOVOU KARTOU získate tieto výnimočné zľavy:

  • Plastická chirurgia: 10% zľava na všetky výkony
  • SPA: 15% zľava (nevzťahuje sa na kozmetiku)
  • Stomatológia: 5% zľava na všetky výkony
  • Dermatológia: 5% zľava
  • Vital: 5% zľava

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.