Cenník výkonov - Stomatológia

VÝKONCENAAKCIOVÁ CENA
Vyšetrenie, administratíva a anestézia
Vstupné komplexné vyšetrenie

30 €

Preventívna stomatologická prehliadka

14 €

Cielené stomatologické vyšetrenie

19 €

Vyžiadaná odborná prehliadka

37 €

Vstupné pedostomatologické vyšetrenie

19 €

Preventívna pedostomatologická prehliadka

11 €

Akútne vyšetrenie

21 €

Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín

95 €

Konzultácia

26 €

RTG snímka intraorálna zubov

11 €

RTG snímka-ortopantomogram

15 €

RTG- Cephalo

16 €

RTG- OPG neevid.pac

16 €

Vstupné vyšetrenie + dentálna hygiena pre tehotné

73 €

Profylaxia
Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž

63 €

Ústna hygiena u paradontologického pacienta

84 €

Ostránenie zubného kameňa alebo povlaku

37 €

Odstránenie zubného kameňa - jeden sexstant

16 €

Ošetrenie sťažného prerezávania zub. múdrosti

16 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí

21 €

Pieskovanie front-jeden

19 €

Impregnácia krčka - 1 zub

11 €

Fluoridácia jedno zuboradie

11 €

Kyretáž-1 zub

13 €

Pečatenie fisúr (každý zub)

16 €

Bio-laser (herpes, afta,gingiva)

11 €

Vnútorné bielenie za každý zub

48 €

Bielenie-domáce bielenie horná a dolná čelusť NITE WHITE

294 €

Domáce bielenie jedno zuboradie

200 €

Záchovná stomatológia
Jednoplôšková výpln distálny zub

69 €

Fotokompozit- jedna plôška

61 €

Fotokompozit - dve plôšky - distálny zub

82 €

Fotokompozit- dve plôšky - frontálny zub

76 €

Fotokompozit- tri plôšky - distálny zub

100 €

Fotokompozit - tri plôšky - frontálny zub

90 €

Skloinomerná výplň- jedna

48 €

Rekonštrukcia korunky zuba

198 €

Ošetrenie mliečneho zubu

26 €

Dočasné ošetrenie zubného kazu

17 €

Ošetrenie citlivých zubných plôšok

11 €

Fazeta z kompozitu-ambul.

116 €

Rekonstrukcia zuba- empress

189 €

Endodoncia
Trepanácia zuba a extirpácia

32 €

Paliatívne endodontické jeden kanálik

11 €

Odstránenie koreňovej výplne jeden kanálik

48 €

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba

65 €

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba ( á 1 kanálik)

50 €

Zavedenie pulpálneho čapu

66 €

oš. Pro root- MTA

21 €

Nasadenie kofferdamovej blany

11 €

Chirurgická stomatológia
Wasmundova plastika

53 €

Extrakcia dočasného zuba

22 €

Extrakcia trvalého zuba

50 €

Extrakcia viackoreňového zuba

80 €

Komplikovaná extrakcia zuba

110 €

Chirurgická extrakcia zuba

179 €

Chirurgická extrakcia zubu - retinovaného piezo technika

336 €

Chirurgická extrakcia piezo technika

294 €

Resekcia koreňového hrotu

126 €

Augumentácia s kolagénovou membránou

788 €

Augumentácia kostných defektov

336 €

Prehĺbenie vestibula

242 €

Prehľbenie vestibula celá

525 €

Operácia sinus lift/otvorená/

767 €

Frenulektomia/chirurgická úprava uzdičky/

84 €

Operácia bone-splite/piezo

714 €

Dekapsulácia zuba

26 €

Zavedenie intraoseálneho implantátu / Bredent, Ankylos/

840 €

Vhojovacia čiapočka /Bredent, Ankylos/

53 €

Nadstavba implantát /Bredent, Ankylos/

210 €

Stomatologická protetika - Fixná protetika a implantológia
Korunka- Zirkon

473 €

Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

21 €

Provizórna živicová korunka zhotovená v labor.

48 €

Korunka alebo medzičlen kovokeramický

294 €

Korunka kovokeramická na implantát

399 €

Korunka EMAX - EMPRES šróbovaná na implantát

473 €

Korunka, inlay, medzičlen bezkovová keramika

399 €

Estetická fazeta keramická

399 €

Korunka- Zircon na implantát

494 €

Cerec- onlay

263 €

Cerec- endo.korunka

410 €

Cerec-korunka

336 €

Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná

509 €

Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná nadštandard

756 €

Nočná dlaha

74 €

Dlaha na bielenie

32 €

Emax -empress korunka labor.

473 €

Snímacia náhrada na implantáty

1 922 €

Jednor. Korunka na implant. Vyhotov. V labor.

158 €

Implantatová nadstavba bredent

210 €

Bio ex implantátová nadstavba bredent

210 €

Jednor.impl.nadstavba na prov.kor.

137 €

Nadstavba na implantát celokeram.

420 €

Zhotovenie odtlačkov oboch čelustí

37 €

Emax korunka na implantát

410 €

Medzerník

125 €

Čiastočná sním.náhrada-imediatna

200 €

Celková imediatna náhrada

263 €

Čiast.sním.náhr.so zásuvnými spojmi

893 €

Celková protéza cekyetechm.

1 208 €

Protéza na suprakonstrukcii

1 890 €

Teleskopická korunka

315 €

Snímacia náhrada na teleskop.korunky

2 100 €

Bio-ex snímacia náhrada so zásuvnými spojmi

2 940 €

Digital Smile Design "vytvorenie Vášho ideálneho úsmevu"

210 €

Čelustná ortopédia
Čeľustnoortopedická konzultácia

21 €

Diagnostika

300 €

Kovový fixný aparát VICTORY /jedna čeľusť/

570 €

Keramický fixný aparát CLARITY/jedná čeľusť /

670 €

Samoligujúci kovový fix.aparát SMARTCLIP/jedná čeľusť/

606 €

Samoligijúci keramický fix.aparát CLARITY /jedná čeĺusť/

740 €

Linguálny fixný aparát /jedna čeĺusť/

2 625 €

Linguálny fixný aparát horná +dolná čeĺusť

3 675 €

INVISALING H+D

5 000 €

Snímací aparát

126 €

Sńatie fixného aparátu jedna čeĺusť

252 €

Kontrola raz mesačne

21 €

Zhotovenie štud.modelov

21 €

Anestéza
Celková anestéza

420 €

Analgosed. Anestéza

158 €

Intraligamentárna anestéza / jeden zub

1 €

Entonox

20 €

Záručné podmienky
Záručná doba na všetky stomatologické práce je štandardne 2 roky

Vystavenie potvrdenia pre zdravotnú poisťovňu

55 €

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.