Cenník výkonov - Stomatológia

VÝKONCENAAKCIOVÁ CENA
Vyšetrenie, administratíva a anestézia
Vstupné komplexné vyšetrenie

31 €

Preventívna stomatologická prehliadka

49 €

Cielené stomatologické vyšetrenie

20 €

Vyžiadaná odborná prehliadka

38 €

Vstupné pedostomatologické vyšetrenie

20 €

Preventívna pedostomatologická prehliadka

49 €

Akútne vyšetrenie

22 €

Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín

98 €

Konzultácia

27 €

RTG snímka intraorálna zubov

12 €

RTG snímka-ortopantomogram

16 €

RTG- Cephalo

17 €

RTG- OPG neevid.pac

17 €

Vstupné vyšetrenie + dentálna hygiena pre tehotné

75 €

Profylaxia
Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž

65 €

Ústna hygiena u paradontologického pacienta

86 €

Ostránenie zubného kameňa alebo povlaku

38 €

Odstránenie zubného kameňa - jeden sexstant

17 €

Ošetrenie sťažného prerezávania zub. múdrosti

17 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí

22 €

Pieskovanie front-jeden

20 €

Impregnácia krčka - 1 zub

12 €

Fluoridácia jedno zuboradie

12 €

Kyretáž-1 zub

14 €

Pečatenie fisúr (každý zub)

17 €

Bio-laser (herpes, afta,gingiva)

12 €

Vnútorné bielenie za každý zub

49 €

Bielenie-domáce bielenie horná a dolná čelusť NITE WHITE

303 €

Domáce bielenie jedno zuboradie

206 €

Záchovná stomatológia
Jednoplôšková výpln distálny zub

70 €

Fotokompozit- jedna plôška

63 €

Fotokompozit - dve plôšky - distálny zub

86 €

Fotokompozit- dve plôšky - frontálny zub

78 €

Fotokompozit- tri plôšky - distálny zub

103 €

Fotokompozit - tri plôšky - frontálny zub

93 €

Skloinomerná výplň- jedna

49 €

Rekonštrukcia korunky zuba

204 €

Ošetrenie mliečneho zubu

27 €

Dočasné ošetrenie zubného kazu

18 €

Ošetrenie citlivých zubných plôšok

12 €

Fazeta z kompozitu-ambul.

122 €

Rekonstrukcia zuba- empress

195 €

Endodoncia
Trepanácia zuba a extirpácia

33 €

Paliatívne endodontické jeden kanálik

12 €

Odstránenie koreňovej výplne jeden kanálik

49 €

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba

67 €

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba ( á 1 kanálik)

51 €

Zavedenie pulpálneho čapu

68 €

oš. Pro root- MTA

22 €

Nasadenie kofferdamovej blany

12 €

Chirurgická stomatológia
Wasmundova plastika

55 €

Extrakcia dočasného zuba

23 €

Extrakcia trvalého zuba

52 €

Extrakcia viackoreňového zuba

82 €

Komplikovaná extrakcia zuba

113 €

Chirurgická extrakcia zuba

184 €

Chirurgická extrakcia zubu - retinovaného piezo technika

346 €

Chirurgická extrakcia piezo technika

303 €

Resekcia koreňového hrotu

130 €

Augumentácia s kolagénovou membránou

812 €

Augumentácia kostných defektov

346 €

Prehĺbenie vestibula

249 €

Prehľbenie vestibula celá

540 €

Operácia sinus lift/otvorená/

790 €

Frenulektomia/chirurgická úprava uzdičky/

86 €

Operácia bone-splite/piezo

735 €

Dekapsulácia zuba

28 €

Zavedenie intraoseálneho implantátu / Bredent, Ankylos/

865 €

Vhojovacia čiapočka /Bredent, Ankylos/

55 €

Nadstavba implantát /Bredent, Ankylos/

216 €

Stomatologická protetika - Fixná protetika a implantológia
Korunka- Zirkon

487 €

Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

22 €

Provizórna živicová korunka zhotovená v labor.

49 €

Korunka alebo medzičlen kovokeramický

302 €

Korunka kovokeramická na implantát

411 €

Korunka EMAX - EMPRES šróbovaná na implantát

487 €

Korunka, inlay, medzičlen bezkovová keramika

411 €

Estetická fazeta keramická

411 €

Korunka- Zircon na implantát

509 €

Cerec- onlay

422 €

Cerec- endo.korunka

422 €

Cerec-korunka

422 €

Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná

524 €

Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná nadštandard

779 €

Nočná dlaha

77 €

Dlaha na bielenie

33 €

Emax -empress korunka labor.

487 €

Snímacia náhrada na implantáty

1 980€

Jednor. Korunka na implant. Vyhotov. V labor.

163 €

Implantatová nadstavba bredent

216 €

Bio ex implantátová nadstavba bredent

216 €

Jednor.impl.nadstavba na prov.kor.

141 €

Nadstavba na implantát celokeram.

432 €

Zhotovenie odtlačkov oboch čelustí

38 €

Emax korunka na implantát

422 €

Medzerník

128 €

Čiastočná sním.náhrada-imediatna

206 €

Celková imediatna náhrada

271 €

Čiast.sním.náhr.so zásuvnými spojmi

920 €

Celková protéza cekyetechm.

1 244 €

Protéza na suprakonstrukcii

1 947 €

Teleskopická korunka

324 €

Snímacia náhrada na teleskop.korunky

2 163 €

Bio-ex snímacia náhrada so zásuvnými spojmi

3 028 €

Digital Smile Design "vytvorenie Vášho ideálneho úsmevu"

216 €

Čelustná ortopédia
Čeľustnoortopedická konzultácia

22 €

Diagnostika

309 €

Kovový fixný aparát VICTORY /jedna čeľusť/

587 €

Keramický fixný aparát CLARITY/jedná čeľusť /

690 €

Samoligujúci kovový fix.aparát SMARTCLIP/jedná čeľusť/

624 €

Samoligijúci keramický fix.aparát CLARITY /jedná čeĺusť/

762 €

Linguálny fixný aparát /jedna čeĺusť/

2 704 €

Linguálny fixný aparát horná +dolná čeĺusť

3 785 €

INVISALING H+D

5 150 €

Snímací aparát

130 €

Sńatie fixného aparátu jedna čeĺusť

260 €

Kontrola raz mesačne

22 €

Zhotovenie štud.modelov

22 €

Anestéza
Celková anestéza

433 €

Analgosed. Anestéza

163 €

Intraligamentárna anestéza / jeden zub

1 €

Entonox

21 €

Záručné podmienky
Záručná doba na všetky stomatologické práce je štandardne 2 roky

Vystavenie potvrdenia pre zdravotnú poisťovňu

60 €

CHCEM SA SPÝTAŤ

AK MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NAPÍŠTE NÁM:

Nastala chyba pri odosielaní

Prosím skontrolujte vaše údaje a skúste znova.